Η ανάπτυξή του έγινε με στόχο την εργονομία, την ευκολία στη χρήση, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Είναι ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται μαζί με τις αλλαγές της επιχείρησής σας και βελτιώνει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών λιανικής.

Οι στόχοι σας είναι και δικοί μας

Το Reflexis© ανήκει σε μία ευρύτερη οικογένεια προϊόντων σε ένα ολοκληρωμένο ανοικτό περιβάλλον που παρέχει απεριόριστες δυνατότητες διαχείρισης προϊόντων, προμηθευτών, αγορών, καταστημάτων, αποθηκών κ.α. Πλεονέκτημα που αποτελεί η συγκέντρωση και αξιοποίηση πολύτιμων πληροφοριών σε πολλαπλά επίπεδα που βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και καθορισμό στρατηγικών στόχων.

 

Το Reflexis© στην καθημερινότητά σας

Το Reflexis© είναι εργονομικό και φιλικό, έτσι ο χρήστης μαθαίνει και εξοικειώνεται εύκολα και γρήγορα στο περιβάλλον του προϊόντος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ανεξαρτησία του από τη βάση δεδομένων και το λειτουργικό σύστημα (WINDOWS, LINUX & DOS), καθώς διευκολύνει ιδιαίτερα την διαδικασία εγκατάστασης.

Ο έλεγχος στα χέρια σας

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι ο μηχανισμός ελέγχου που παρέχει στον χρήστη, ο οποίος μπορεί ακόμα και απομακρυσμένα να ελέγχει την εφαρμογή. Επιπλέον, διαθέτει τη μοναδική δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης του χώρου του ταμείου (ταμειακή μηχανή, συρτάρι, ταμίας, απόδειξη, πελάτης κ.λπ.) μέσω κάμερας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά που το κάνουν μοναδικό

Ο Application Server που έχει υλοποιηθεί επιτρέπει την επικοινωνία της εφαρμογής με την βάση δεδομένων, ενώ ο PoS Server ανταλλάσει σε πρωτόκολλο TCP IP αξιόπιστα τα στοιχεία μεταξύ της εφαρμογής και των PoS. Η πρωτοποριακή σχεδίασή του, επιτρέπει την ανάπτυξή του από την επιχείρηση με πληθώρα εργαλείων, όπως παραμετροποίηση Import & Export αρχείων για διασυνδεσιμότητα με τρίτα συστήματα, δημιουργία και σχεδιασμό παραστατικών, ετικετών ραφιού κ.λπ. Δίνεται ακόμα η δυνατότητα στον πελάτη να επεμβαίνει στα μηνύματα και στις λειτουργίες του PoS.

Το απαραίτητο υποσύστημα για τη λειτουργία του ταμείου (PoS) έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι βασικές λειτουργίες να βρίσκονται στον πυρήνα της εφαρμογής ενώ όλες οι άλλες παράμετροι που συνθέτουν μια τέτοια εφαρμογή (πχ. hardware, λειτουργικό, GUI, μηνύματα, κ.λπ.) να αποτελούν διαφορετικά επίπεδα της εφαρμογής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μεταφέρονται λειτουργίες του ενός πελάτη στον άλλο, καθώς και να μην χρειάζονται συχνές αναβαθμίσεις παρά μόνο αν απαιτείται αλλαγή στον πυρήνα (π.χ. φορολογική αλλαγή).

Εργασίες που καλύπτει

Αποθηκευτικοί χώροι, Εταιρίες & Υποκαταστήματα:

 • Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με τις ιδιότητες του
 • Πολλαπλές Συλλογές
 • Διαφορετικά σύνολα ειδών (συλλογές)
 • Πολλαπλά Μέρη Τιμών
 • Διαφορετικά σύνολα τιμών
 • Πολλαπλούς Τιμοκαταλόγους

Διαχείριση Προσφορών στα Είδη και Στις Κατηγορίες:

 • Απλές (Τιμή Προσφοράς, Τιμές Χρονικής & Ωριαίας Ισχύος, Εκπτώσεις Αξιακές και Ποσοστιαίες)
 • Συνδυαστικές Προσφορές (Mix & Match, με κριτήρια κ.λπ.)
 • Διαχείριση προωθητικών ενεργειών, φυλλαδίων, κ.α.

Διαχείριση Προγραμμάτων Πιστότητας Πελατών (Customer Loyalty)

Κατασκευαστές, Αγοραστές, Εποχικότητα, Σετ και αντίστοιχα στατιστικά σε αυτά

Ετικέτες

Ισολογισμός ταμία

Τιμολόγηση, καταχώρηση χειρογράφων:

 • Γρήγορη, ευέλικτη, κατανοητή και εύκολα παραμετροποιήσιμη
 • Παραμετρικό Ιmport & Εxport
 • Πλήθος Function για την εκμετάλλευση των ASCII αρχείων και των πινάκων της βάσης για την σωστή αντιστοίχηση της πληροφορίας
 • Ασφάλεια εφαρμογής με ρόλους σε επίπεδο πεδίου του πίνακα της βάσης δεδομένων (visible, non-visible, read/write)

Αγορές:

 • Καταχώρηση αγορών
 • Μετασχηματισμοί παραστατικών
 • Καρτέλα και υπόλοιπα είδους
 • Απογραφή (και από το Pos)

Φορητά Τερματικά

Πελάτες / Προμηθευτές

 • Καρτέλες Πελατών / Προμηθευτών
 • Ισοζύγια Πελατών / Προμηθευτών
 • Υπόλοιπα Πελατών
 • Ενηλικιώσεις Υπολοίπων
 • Αποτίμηση/Κοστολόγηση/Profit & Loss

Κεντρική Διαχείριση

 • Συγχρονισμός βάσεων δεδομένων καταστημάτων (αλλαγές τιμών, αλλαγές πόντων, κ.α.)
 • Κεντρική Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών
 • Απομακρυσμένη Παραμετροποίηση Καταστημάτων

Reflexis-wms

Το σύστημα Reflexis WMS για τη διαχείριση αποθήκης, αυτοματοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες με αποτέλεσμα τη σωστή λειτουργία και οργάνωση. Ταχύτητα στις συναλλαγές και άμεση ανταπόκριση χωρίς λάθη φέρνουν το μέλλον πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας. Το σύστημα Το κλειδί για την απόκτηση...

View product
Reflexis-erp

Το Reflexis ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες, καλύπτει πλήρως τις επιχειρηματικές ανάγκες και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση των δεδομένων. Το σύστημα Το Reflexis ERP είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής, που συνεργάζεται με όλα τα...

View product
Reflexis-retail

Στόχος της εφαρμογής είναι να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των καταστημάτων λιανικής πώλησης και να κάνει πιο εύκολη τη ροή εργασίας μειώνοντας σημαντικά τα λάθη.   Το σύστημα Βασίζεται στο σύστημα εφαρμογών Reflexis Store, το οποίο εκτός από την...

View product