Δεκ 05, 2014

Σε πέντε νέα καταστήματα εγκαταστάθηκε το Reflexis.

Σε πέντε νέα καταστήματα εγκαταστάθηκε το Reflexis. Πρόκειται για συνεργάτες της εταιρίας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ στην Αττική που χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες του λογισμικού.