Το Reflexis ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες, καλύπτει πλήρως τις επιχειρηματικές ανάγκες και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση των δεδομένων.

Κατεβάστε την pdf παρουσίαση

Το σύστημα

Το Reflexis ERP είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής, που συνεργάζεται με όλα τα εξειδικευμένα προγράμματα και υποσυστήματα που διαθέτει η κάθε επιχείρηση (ταμει­ακές μηχανές, πωλήσεις καταστημάτων, συστήματα αυτο­ματισμού, αποθήκες-διακίνηση κ.α.) ενώ παραμετροποιείται πλήρως, προκειμένου να είναι φιλικό με τους χρήστες και προσαρμοσμένο στις διαδικασίες της επιχείρησης.

Η Cubit γνωρίζοντας πως κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές διαδικασίες, επιχειρηματικούς κανόνες, σημασιολογία δεδομένων και εξουσιοδότησης, μορφοποιεί το σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη με αποτέλεσμα ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που είναι πλήρως επεκτάσιμο και ανοικτό για την κάλυψη όλων των ειδών ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχεδίων. Ταυτόχρονα, το πλήρως εξειδικευ­μένο προσωπικό μας, προσφέρει αποτελεσματικά και αξιόπιστα συνεχώς υποστήριξη και βοήθεια σε όλους τους πελάτες μας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδο­μάδας

Υποσυστήματα Reflexis ERP

Οι ανάγκες που έρχονται να ικανοποιήσουν οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από την CUBIT A.E. για το κύκλωμα εμπορικού και λογιστικού κυκλώματος περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: