Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της εταιρείας μάς οδήγησαν σε υιοθέτηση ενιαίας λύσης ανεξαρτήτως χώρας.

Jumbo

Η JUMBO αναζήτησε μία ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των λιανικών πωλήσεων των καταστημάτων της στην Ελλάδα, τη Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της εταιρείας μάς οδήγησαν σε υιοθέτηση ενιαίας λύσης ανεξαρτήτως χώρας.

Η εφαρμογή που σχεδιάσαμε βασίστηκε στο Reflexis και ενσωματώνει την Ελληνική νομοθεσία, την Κυπριακή, τη Βουλγάρικη και Ρουμανική ενώ λειτουργεί και στις τρεις αυτές γλώσσες. Λόγω του υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης, και της ευκολίας χρήσης της εφαρμογής, η εταιρεία λαμβάνει αξιόπιστα αποτελέσματα ενώ διατηρεί σημαντικό έλεγχο στα καταστήματα της.

Το σύστημα που δημιουργήσαμε αποκλειστικά για την Jumbo μπορεί να υποστηρίξει την αποκεντρωμένη διαχείριση προς τα καταστήματα αλλά και κεντρικοποιημένη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση προς τη Διοίκηση. Η μεγάλη ποικιλία αναφορών που διαθέτει το Reflexis, η πληρότητα και η ευκολία εξαγωγής αποτελεσμάτων δίνουν ανά πάσα στιγμή στη Διοίκηση της επιχείρησης την πραγματική εικόνα των λιανικών πωλήσεων της.

Όλα τα Case Studies