Το σύστημα Reflexis WMS για τη διαχείριση αποθήκης, αυτοματοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες με αποτέλεσμα τη σωστή λειτουργία και οργάνωση. Ταχύτητα στις συναλλαγές και άμεση ανταπόκριση χωρίς λάθη φέρνουν το μέλλον πιο γρήγορα στην επιχείρησή σας.

Κατεβάστε την pdf παρουσίαση

Το σύστημα

Το κλειδί για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεο­νεκτήματος είναι ευέλικτα πληροφοριακά συστήματα Διαχεί­ρισης Αποθηκών, που αυτοματοποιούν όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Reflexis WMS είναι φιλικό, εύχρηστο, ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειρισθεί με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των αποθηκών, από αποθήκες με ασύρματα τερματικά, μέ­χρι πλήρως αυτοματοποιημένα κέντρα διανομής.

Το Reflexis WMS αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση πληρο­φορικής, που καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας αποθήκης ή του Κέντρου Διανομής και προσφέρει:

  • Ανεξαρτησία πλατφόρμας Hardware και Software
  • Σχεσιακές βάσεις δεδομένων
  • Παραθυρικό περιβάλλον

  • Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο
  • Χρήση ασυρμάτων δικτύων και ασύρματων τερματικών