Ιούλ 21, 2017

Η The Mart έχει Reflexis!

Η The Mart είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρεμπορικής που ανήκει στον Όμιλο Σκλαβενίτη, αναζήτησε ολοκληρωμένη λύση με σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις.
Η μελέτη έγινε με ειδική πρόσκληση από εταιρείες πληροφορικής για την εκπόνησης λύσης με νέες προδιαγραφές, καθώς για την δημιουργία καινοτόμου λογισμικού με απαιτήσεις που είναι εναρμονισμένες στο σύγχρονο περιβάλλον των Cash & Carry.
H The Mart, ανέθεσε το έργο στην Cubit, που υλοποίησε όλες τις ειδικές απαιτήσεις της εταιρείας.
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, στα 11 καταστήματα που διαθέτει η εταιρεία σε όλες τις μεγάλες πόλης της Ελλάδας καθώς επίσης και στα 2 νέα καταστήματα που μόλις εγκαινίασε.